Paslaugų teikimo naudotojui sąlygos

Užsisakydami produktus puslapyje „Mykolo 4“, Jūs sutinkate su šiomis Paslaugų teikimo naudotojui sąlygomis („Paslaugų teikimo sąlygos“).

Prieš užsisakant produktus puslapyje „Mykolo 4“, prašome atidžiai perskaityti toliau išdėstytas Paslaugų teikimo sąlygas. Jei Jūs nesutinkate su Paslaugų teikimo sąlygomis, prašome nesinaudoti „Mykolo 4“  paslaugomis“. Šios Paslaugų teikimo sąlygos taikomos bet kokiam naudojimuisi „Mykolo 4“ir pagal šias sąlygas sudarytoms Pirkimo sutartims. 

1. Apibrėžimai

Pirkimo sutartis“ reiškia sutartį dėl produktų ir galimų pristatymo paslaugų pirkimo pagal Užsakymą. 

„Pardavėjas“ –  UAB „UAB Gero maisto ambasada“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300554579, registruotos buveinės adresas Avižų g. 13, 08435 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas – [email protected]. Tel. +37068822210

Pirkėjas“ arba „Jūs“ reiškia fizinį asmenį, kuris naudojasi Pardavėjo paslaugomis.

“Produktai“ reiškia patiekalus ir maisto produktus, kuriuos Pardavėjas suteikia galimybę įsigyti Parduotuvėje.

„Parduotuvė” – „www.mykolo4.lt“ esanti elektroninė parduotuvė 

2. Pardavėjo paslaugų aprašymas

2.1. Pirkėjas gali įsigyti produktus iš Parduotuvės. 

2.2. Visa informacija yra pateikta Parduotuvėje įskaitant ir produktų bei pristatymo kainas. Jei Jūs turite alergijų ar kitų mitybos ribojimų, prašome susisiekti su Pardavėju, kuris pateiks visą su maistu susijusią informaciją. 

2.3. Parduotuvėje patiekiama informacija apie produktų prieinamumo apribojimus. Pirkėjas sutinka, kad tuo atveju, jei produkto laikinai nėra, toks produktas nebus įtrauktas į Užsakymą ir  nebus imamas mokestis už produktus, kurių Užsakymo pateikimo metu nėra.

2.4. Pasirinkdamas produktus ir paslaugas, kuriuos Pirkėjas pageidauja pirkti, Pirkėjas pateikia įpareigojantį užsakymą pirkti produktus ir paslaugas sąlygomis, kurios Pirkėjui nurodomos prieš pateikiant užsakymą („Užsakymas“). Gavus Užsakymą Pirkėjui išsiuntus užsakymo patvirtinimą, Pirkėjas ir Pardavėjas sudaro Pirkimo sutartį. 

2.5. Po to, kai Pirkėjas pateikė Užsakymą, Pirkėjas negali Užsakymo atšaukti. Jūs negalite atsiimti ar atšaukti Užsakymo dėl produktų ar pristatymo paslaugų, kai jau jį pateikėte. Prieš pateikdami Užsakymą dėl produkto ar paslaugos, Jūs turėtumėte atidžiai peržiūrėti savo pasirinkimą.

2.6. Nepaisant 2.5 dalies, Jūs kaip vartotojas turite įstatymu numatytą teisę grąžinti produktus per 14 dienų po šių produktų gavimo. Jeigu susiekiate su Pardavėju dėl produkto grąžinimo arba prašote grąžinti apmokėjimą dėl produkto defekto, pažeidimo ar kito trūkumo, Pardavėjas gali paprašyti atsiųsti produkto nuotrauką, kad galėtų dokumentuoti ir patikrinti defektus.  

Pardavėjas laikosi įstatymu numatytų vartotojų atšaukimo teisių apribojimų, kaip nurodyta atitinkamuose įstatymuose. Tam tikroms prekėms gali būti netaikomos įstatymo nuostatos atšaukti užsakymą ir grąžinti prekes, įskaitant šias:

– Maisto produktai ir prekės, kurių dėl jų pobūdžio (paskirties) negalima perparduoti arba kurios greitai genda ar pasensta

– Produktai, kurie pagal jų pobūdį (paskirtį) juos gavus yra neatskiriama kitų produktų dalis

– Prekės, kurios yra pagamintos pagal užsakymą pagal Naudotojo specifikacijas ir instrukcijas

Tai reiškia, kad Jūs negalite grąžinti, pavyzdžiui, maisto produktų pagal įstatymu numatytas atšaukimo teises po pirkimo. Jūs negalite atšaukti, panaikinti ar keisti jau pateikto tokių produktų Užsakymo. Prašome atidžiai peržiūrėti savo pasirinkimus prieš pateikiant Užsakymą.

2.7. Produktai turi būti grąžinami kaip galima greičiau po Užsakymo atšaukimo ir ne vėliau kaip per 14 dienų po Užsakymo atšaukimo. Grąžinta prekė turi būti nenaudota ir tinkama perparduoti. Prekė turi būti atitinkamai apsaugota ir supakuota į originalią arba į panašią pakuotę. Jeigu grąžinamų prekių yra mažiau arba jos pakito, Jums nebus grąžintas visas apmokėjimas.

2.8. Atšaukus užsakymą, produktai, kuriuos galima grąžinti, turi būti pristatyti į pardavimo vietą. Naudotojo sumokėtą sumą Pardavėjas grąžins per 14 dienų gavęs pranešimą apie atšaukimą ir gavus grąžinamas prekes. Pardavėjas grąžins už grąžinamą prekę sumokėtą sumą tokiu pat būdu, kaip buvo už prekę sumokėta, ir į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios buvo sumokėta už Užsakymą. Prekių pristatymo mokestis, jei jis buvo taikytas, nebus grąžinamas.

5. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai 

5.1. Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame Užsakyme nurodomos eurais.

5.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

5.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Naudotojo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš mūsų puslapyje nurodytų bankų. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje. Bankiniai mokėjimai Parduotuvėje vykdomi per www.paysera.lt elektroninių mokėjimų sistemą.

5.3. Jei buvo pasirinktas prekių pristatymas, Pirkėjas gali sumokėti iškart po Užsakymo arba gali sumokėti atsiimdamas prekes grynais arba kortele. 

5.4. Pirkėjas, atsiimantis prekes iš anksto nurodytoje atsiėmimo vietoje, gali sumokėti už jas vietoje, grynais arba kortele.

6. Užsakymo pristatymas

6.1. Jei Pirkėjas užsisako Užsakymo pristatymą, Užsakymas bus pristatytas į vietą, kurią Pirkėjas patvirtino darydamas Užsakymą. Pirkėjas yra asmeniškai atsakingas už teisingo adreso ir kitų su Užsakymo pristatymu susijusių detalių pateikimą 

6.2. Jei Pirkėjas užsisako Užsakymo pristatymą, Prekės bus pristatytos sekančią dieną po užsakymo, išskyrus sekmadienį. Pirkėjas darydamas užsakymą, gali pasirinkti norimą pristatymo laiką.

6.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas (kurjerių, pristatymo įmonės).

6.4. Pirkėjas turi būti pasiekiamas telefono numeriu, kurį Pirkėjas nurodė darydas Užsakymą. Jei Pirkėjo nurodytu telefono numeriu prisiskambinti galimybės nėra, Pardavėjas gali atšaukti pristatymą ir iš Pirkėjo gali būti pareikalauta sumokėti visą Užsakymo kainą.

7. Užsakymo paėmimas ir atsiėmimas pardavimo vietoje

7.1. Jei Pirkėjas neužsakė Užsakyme nurodytų produktų pristatymo, bet nurodė atsiėmimą pardavimo vietoje, produktus galima atsiimti pardavimo vietoje ir tą pačią dieną kaip ir padarytas Užsakymas pasirinkus norimą atsiėmimo laiką, tačiau tik primadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 18 val.

7.2. Užsakymas turi būti atsiimtas iki pardavimo vietos uždarymo laiko.

10. Laiko skaičiavimai

10.1. Bet koks pristatymo laikas ar atsiėmimo laikas yra tik apytikslis laikas. Nėra garantijos, kad Užsakymas bus pristatytas ar jį bus galima atsiimti ar vartoti nurodytu laiku. Produktų pristatymo laikui įtakos taip pat gali turėti veiksniai, tokie kaip eismo spūstys, piko valandos ir oro sąlygos.

11. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

11.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

11.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Sąlygomis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.4. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri,nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

11.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Ši sutartis įsigalioja nuo prekių apmokejimo momento.

12.2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

12.3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta teismine tvarka pagal Pardavėjo buvimo vietą.